Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja online kupnje

Dobro došli na internet stranicu www.fillerina.hr . Ovaj dokument (zajedno s dokumentima koji su ovdje spomenuti) utvrđuje Uvjete korištenja koji reguliraju upotrebu internet stranice www.fillerina.hr i kupnju usluga na njoj.

Pozivamo vas da prije pregledavanja, korištenja sadržaja i kupnje na internet stranici www.fillerina.hr pozorno pročitate Uvjete korištenja, Plaćanje i Dostava, Povrat i Reklamacije, Povjerljivost podataka, Politiku privatnosti i našu Izjavu o kolačićima. Pristupom na www.fillerina.hr i pregledavanjem, korištenjem sadržaja i kupnjom na navedenoj Internet stranici obvezujete se poštivati ove Uvjete korištenja, Plaćanje i Dostava, Povrat i Reklamacije, Povjerljivost podataka, Politiku privatnosti i našu Izjavu o kolačićima te pristajete da se isti na Vas primjenjuju. Ukoliko niste suglasni s Uvjetima korištenja, Sigurnosti plaćanja, Narudžbama i načinima plaćanja, Povjerljivosti podataka, Dostavom i reklamacijama, Politikom privatnosti i našom Izjavu o kolačićima nemojte se koristiti ovom internet stranicom.

Ovi Uvjeti korištenja mogu se izmijeniti bez prethodne najave.

Vaša je odgovornost da ih redovito pročitate prilikom svakog korištenja internet stranice te kupnje usluga na njoj, jer se uvijek primjenjuju oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku korištenja internet stranice ili narudžbe usluga.

Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranice, Korisnik, Kupac nije pročitao Uvjete korištenja.


Informacije o prodavatelju

 • Salveo, d.o.o.
 • Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080610563
 • OIB: 42195273627
 • Osoba ovlaštena za zastupanje: Ivan Dobrinčić, direktor
 • IBAN: HR7523600001101961797, otvoren kod : Zagrebačka banka d.d., Zagreb
 • Web: www.fillerina.hr
 • e-mail: office-cro@salveo-pharma.com
 • Tel: +385 1 5622000

 

Opće odredbe

Svi materijali, uključujući vizualni identitet i sadržaj internet stranice www.fillerina.hr ekskluzivno su pravo Salveo, d.o.o. iz Zagreba, Zavrtnica 17, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080610563, OIB: 42195273627 (dalje u tekstu: SALVEO) ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Zabranjeno je skidati, umnožavati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, brisati, ili uključivati na druge internet stranice ili medije ovdje navedeni sadržaj u bilo kakve komercijalne svrhe, ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj ili vizualni identitet internet stranice www.fillerina.hr, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim uvjetima korištenja ili je rezultat prethodnog pismenog odobrenja SALVEO.

Sadržaj objavljen na ovoj internet stranici smije se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Ovim Uvjetima korištenja definira se odnos između Korisnika (Posjetitelja stranice, Kupca) i Prodavatelja u odnosu na uvjete i način naručivanja usluga, cijene usluga, plaćanja, isporuke, kvalitete usluga, reklamacije, povrata i druga pitanja vezana uz korištenje internet stranice www.fillerina.hr i online kupnje.

Na sva pitanja koja nisu regulirana Uvjetima korištenja www.fillerina.hr trgovine, primjenjuje se pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

Ovi Uvjeti korištenja dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Ovi Uvjeti korištenja, zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici www.fillerina.hr predstavljaju predugovornu obavijest, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Unutar ovih Uvjeta korištenja koriste se sljedeći pojmovi:

 • www.fillerina.hr – je registrirana domena, Internet stranica i web trgovina u vlasništvu SALVEO d.o.o. iz Zagreba, Zavrtnica 17, OIB: 42195273627
 • Prodavatelj: SALVEO d.o.o. iz Zagreba, Zavrtnica 17, OIB: 2195273627
 • Korisnici: Posjetitelji internet stranice www.fillerina.hr i Registrirani Kupci zajedno.
 • Registrirani Kupac: osoba koja registrira svoje osobne podatke i obavlja barem jednu kupnju ponuđenu na Internet stranici www.fillerina.hr.
 • Posjetitelj stranice: osoba koja pristupi na www.fillerina.hr te pregledava ponudu proizvoda i sadržaj stranice, bilo da se na internet stranici registrira ili da nije registriran.
 • Korisnički podaci: ime i prezime Korisnika, e-mail adresa, broj telefona, lozinka, adresa, grad, poštanski brojkoji su nužni za registraciju.
 • Osobni podaci: podaci o Kupcu koji omogućuju da se naručene usluge naplate i dostave Kupcu
 • Korištenje: podrazumijeva pristup stranici www.fillerina.hr radi dobivanja informacija o sadržaju, ponudi, proizvodima i kupnji proizvoda
 • Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.fillerina.hr
 • Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena u eurima (€) s pripadajućim PDV-om
 • Ugovor o kupoprodaji: Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja koji je zaključen u trenutku kad Prodavatelj i Kupac prime e-poruku koja sadrži rezervaciju
 • Transakcija: uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod Kupcu, korištenjem usluga posrednika prilikom plaćanja kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke

 

Odricanje od odgovornosti Prodavatelja

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik izričito prihvaća da:

Prodavatelj ne može biti odgovoran za ponašanje Korisnika, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose Korisnici proizvoda, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU

Pristup na internetsku stranicu www.fillerina.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku

Prodavatelj nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ili ukidanja bilo kojeg elementa, kao i proizvoda i sadržaja koji je Korisnik objavio na www.fillerina.hr , bez prethodnog odobrenja ili obavijesti Korisnika

Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično dužan je izvijestiti Prodavatelja na e-mail adresu: fillerina@salveo-pharma.com

Prodavatelj ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je povrijeđeno neko vaše pravo ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite nas na e-mail: fillerina@salveo-pharma.com

Prodavatelj zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena

Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Uvjete korištenja

Prilikom korištenja stranice www.fillerina.hr Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet stranicu www.fillerina.hr na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima te da neće unositi na internet stranicu ili distribuirati putem internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

Korištenje

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, kao i za bilo kakvu štetu na uređajima i podacima pohranjenima na istima, a koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja www.fillerina.hr stranice, te drugih slučajeva za koje Prodavatelj nije odgovoran.

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge online kupnje na www.fillerina.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupnje.

Zaštita djece i poslovno nesposobnih osoba

Online kupnja na www.fillerina.hr dozvoljena je samo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Online kupnja i plaćanje

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanje na ove Uvjete korištenja i potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora obaviješten o nazivu i sjedištu Prodavatelja, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, trošku i uvjetima narudžbe, uvjetima plaćanja, da narudžba uključuje obvezu plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uvjetima korištenja.

Obavijesti u smislu članka 57. Zakona o zaštiti potrošača:
Obavijest o glavnim obilježjima robe koju kupac namjerava kupiti nalazi se uz svaki proizvod, a do detaljnog opisa proizvoda dolazi se odabirom opcije ''Pročitajte više''.

Informacije o maloprodajnoj cijeni robe nalaze se uz svaki proizvod, a informacije o troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed, nalaze se opisani u rubrici „Plaćanje i dostava“.

Obavijesti o uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe i vremenu isporuke robe nalaze se u rubrici „Plaćanje i dostava“.

Obavijesti o načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca nalaze se u rubrici „Povrat i reklamacije“.
U rubrici „Povrat i reklamacije“ nalaze se sljedeće obavijesti i dodatna pojašnjenja vezana uz:

 • informacije o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora, kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača.
 • informacije o tome da je kupac dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno o troškovima vraćanja robe u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 • informacije o tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, nakon što je postavio zahtjev u skladu sa člankom 64. ili člankom 70. Zakona o zaštiti potrošača, kupac biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. Zakona o zaštiti potrošača
 • informacije o tome da se kupac ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. Zakona o zaštiti potrošača to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.
 • Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke robe u skladu s relevantnim pozitivnim propisima.

Mehanizmi izvansudskog rješavanja sporova su sljedeći: u slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.

Registracija

Kako bi obavili kupnju preko Fillerina.hr web shopa, registracija nije obavezna. Ako kao Kupac ne želite svaki puta tijekom kupnje unositi adresu dostave te informacije o sredstvu plaćanja, preporuča se brza registracija. Dovoljno je jednokratno unijeti važeću e-mail adresu, osobne podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, broj telefona) te proizvoljnu lozinku pomoću koje se pristupa korisničkom računu. Preporučljivo je korištenje kombinacije znakova, odnosno velikih i malih slova.

Nakon unosa ovih podataka, registraciju Korisnik dovršava klikom na polje "Registracija". Vaš korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupa mu se upisivanjem korisničkog imena i lozinke na stranici "Prijava". Za svaku sljedeću kupnju, potrebna je samo prijava s korisničkim imenom i lozinkom.

U slučaju da ste zaboravili lozinku, na istoj stranici odaberite "Izgubili ste lozinku?". Na ovoj lokaciji ćete ostaviti svoju e-mail adresu s kojom ste se registrirali te na koju će vam sustav automatski poslati link za resetiranje lozinke. Istu možete kasnije sami promijeniti u postavkama računa.

Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. U suprotnom, Prodavatelj je ovlašten uskratiti Kupcu pristup ili ostvarenje usluga koje Kupcima nudi.

Registracijom Kupac daje Prodavatelju izričitu suglasnost da sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, može obrađivati Kupčeve osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima te zaštiti interesa Kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreira se isključivo za jednu osobu i nije dozvoljeno dijeliti podatke o registraciji ili korisničkom računu s trećim osobama. Kupac je obvezan čuvati podatke o korisničkom računu i lozinku istog. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom te nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Kupac je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.

Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, Kupac je dužan u skorijem roku ažurirate svoj korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: fillerina@salveo-pharma.com

Proces kupnje

Roba se naručuje preko elektronskog obrasca. Web shop je uvijek otvoren za naručivanje i ne postoji radno vrijeme za narudžbe. Narudžbe se obrađuju radnim danom od 08.00 - 16.00 h. Kupac treba ispuniti ''Profil s osnovnim podacima'' za naplatu i dostavu željenih proizvoda, te će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.

Ako se Korisnik odluči za kupnju određenog proizvoda nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o proizvodu, odabire opciju "Dodaj u košaricu". U košarici možete birati količine ili odustati od kupnje. Nakon što ste odabrali željene artikle, kliknite na košaricu i odaberite "Blagajna". Na stranici blagajne popunite vaše podatke, odaberite način dostave, potom metodu plaćanja i odaberite "Naručite". Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stići će na Vašu e-mail adresu.
SALVEO d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko SALVEO d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca robe telefonski ili e-mailom. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

 

Online rješavanje sporova

Temeljem Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

Izmjene općih uvjeta

U slučaju promjena naših Uvjeta korištenja, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene.

Ovi Uvjeti korištenja su zadnji put izmijenjeni 07. veljače 2023. godine.